CITRO

Emergency call: 913

CITRO Curaçao

Wordt vrijwillger

Help CITRO helpen. Vrijwillig maar niet vrijblijvend

De CITRO werkt sinds de oprichting bewust met vrijwillige bemanningsleden. De praktijk wijst uit dat een bemanning die bestaat uit gemotiveerde vrijwilligers als voordeel heeft dat de noodzakelijke kennis en kunde worden gecombineerd met loyaliteit en een groot enthousiasme.

Daarom is CITRO geheel afhankelijk van vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor wat wij doen. Daarvoor is betrokkenheid, motivatie en plichtsbesef nodig. Geloven in wat we doen, de wil je daarvoor in te zetten en vrijwillig maar niet vrijblijvend! 

CITRO vrijwilligers vallen onder een of meerdere van onderstaande groepen. 

 • CITRO operations
  De operationele ploeg zijn de vrijwilligers die daadwerkelijk op actie gaan, maar ook ondersteunende taken verrichten zoals schoonmaak en eenvoudig onderhoud.
 • CITRO walploeg
  De walploeg is mede verantwoordelijk voor de dagelijkse inzetbaarheid van het Boothuis en het materieel.
 • CITRO support
  De supportgroep verzorgt alle ondersteunende taken, zoals marketing, public relations, fondsenwerving, ICT, voorlichtingscampagnes en speciale evenementen.
 • CITRO medico
  De medico groep is als Radio Medische Dienst onderdeel van de CITRO en verstrekt wereldwijd medische adviezen aan de scheepvaart. CITRO Medico organiseert, wanneer nodig, ook de daadwerkelijke hulpverlening aan de door ziekte of ongeval getroffen opvarenden.
 • CITRO bestuur
  Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, coördinatoren en leden. Nieuwe potentiële leden zijn altijd welkom. 

Afhankelijk van het karakter van het werk, kunnen er eisen worden gesteld aan leeftijd, gezondheid en beschikbaarheid van de vrijwilligers.

 • Bij aanmelding moet een vrijwilliger minimaal 18 jaar zijn.
  De maximum leeftijd voor het varen op Seadoo’s is 45 jaar en voor het varen op de overige reddingboten 70 jaar;
 • Bemanningsleden dienen over een goede gezondheid te beschikken;
 • Een bemanningslid moet in principe altijd beschikbaar zijn en moet zich bij voorkeur ook onder werktijd vrij kunnen maken voor reddingsactiviteiten. Vrijwillig maar niet vrijblijvend;
 • De vrijwilliger moet steun genieten van het thuisfront.

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via dit formulier <Meld je aan>. 

 • De Coördinator Operations of een gedelegeerde neemt de aanmelding in verweging;
 • Geschikt bevonden kandidaten doorlopen een introductieprogramma;
 • De varende vrijwilliger moet zijn kennis en vaardigheden op peil houden door regelmatig deel te nemen aan acties en trainingen, en door de via de CITRO aangeboden cursussen te volgen.
”24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar zijn voor het zoeken naar en redden van mensen op zee. Snel en 100% veilig.”