CITRO

Emergency call: 913

Wat is het leven u waard? Wat is uw leven uw waard?

STEUN ONS, DONEER NU!

Bankgegevens:
MCB bank: 87222108
Swift: MCBKCWCU
T.n.v. Stichting Citizens Rescue Organization

Donateurs, schenkers, sponsoren, fondsen en erflaters stellen de CITRO in staat haar activiteiten te financieren. Daarom verplicht de CITRO zich tot:

  • Fondsenwerving en -besteding op verantwoorde wijze en daarover transparant verantwoording afleggen;
  • De waarborging van de continuïteit van de CITRO, onder andere door het voeren van een strikt financieel beleid en een realistische kostenbewaking.

 

Bij het redden van mensen past in de missie van de CITRO geen financiële vergoeding. Helpen en redden doe je zonder winstoogmerk, want dat houdt de motivatie zuiver en voorkomt een omslag in de bedrijfscultuur.

Dit betekent wel dat er andere financieringsbronnen nodig zijn. Het redden op zee is voor een groot deel mogelijk door de bijdragen van donateurs en redders aan de wal. Voor een groot deel zuiver liefdadig, voor een deel uit eigenbelang; veel watersporters en beroepszeevarenden maken hun donatie over uit oogpunt van “je weet maar nooit”.

Voor meer informatie mail: president@citrocuracao.com