CITRO

Emergency call: 913

CITRO Curaçao

Wat doen we?

CITRO Curaçao heeft ten doel het kosteloos (doen) verlenen van hulp en bijstand aan hen die in de wateren ine en rond Curaçao, in gevaar verkeren of in gevaar dreigen te raken, evenals al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

CITRO Curaçao doet dat in samenwerking met de Kustwacht, die SAR op zee coördineert. 

 

De formele verantwoording voor SAR op zee ligt bij de Kustwacht, maar de Kustwacht daar niet speciaal voor uitgerust. Net zoals op vele andere plaatsen ter wereld wordt dat uitgevoerd door speciaal uitgeruste vrijwilligersorganisaties, zoals CITRO Curaçao. 

 

Maar is dat dan wel nodig? Hoeveel mensen worden er dan jaarlijks gered? 

In tegenstelling tot grotere landen is dat lastiger te specificeren omdat het absoluut gezien niet zo vaak voorkomt. Toch rukt de CITRO vele tientallen keren per jaar uit. 

Veel relevanter is echter dat CITRO 24/7 paraat staat om levens te redden. Het leven van een visser, van een watersporter, van een bemanningslid of passagier van een schip, van misschien wel u…

Daar doen wij het voor; de waarde van het leven, ofwel e Balor di Bida.

”24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar zijn voor het zoeken naar en redden van mensen op zee. Snel en 100% veilig.”
citro-materieel