Over ons

CITRO Curaçao

Over ons

CITRO is een maritieme reddingsorganisatie en helpt mensen in nood op zee, dag en nacht. Dat kunnen we doen dankzij de inzet van onze vrijwilligers, die geheel belangeloos hun tijd en energie in het reddingswerk en de hulpverlening steken. Niemand wordt voor dat werk betaald of krijgt enige andere vorm van compensatie. CITRO is een echte vrijwillgersorganisatie.

Voor de acties op zee staan ongeveer 40 vrijwilligers paraat, bestaande uit: schippers, bemanningsleden, paramedici en technici. Artsen van CITRO Medico geven via de radio advies aan schepen en coördineren zo nodig medische evacuaties. Daarnaast werkt CITRO mee aan preventie-en voorlichtingsactiviteiten. De vrijwilligers aan de wal binnen het bestuur en bij marketing en PR zorgen voor fondsenwerving en ondersteuning.

”24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar zijn voor het zoeken naar en redden van mensen op zee. Snel en 100% veilig.”

hoe gaan wij te werk?

Als non-gouvernmentele organisatie is de CITRO geheel afhankelijk van donaties en giften. Het beleid en het beheer van de CITRO wordt gedaan door een bestuur welke wordt bijgestaan door een Raad van Advies voor algemene en financiele vraagstukken. De uitvoeringsorganisatie bestaat uit vier teams; CITRO Operations, CITRO Medico, CITRO Walploeg en CITRO Support, de backoffice van CITRO. 

Ons materiaal

CITRO beschikt over twee reddingsboten, de Dick Braakman en de C-Rescue 1, en twee SeaDoo’s. CITRO neschikt verder over een boothuis, met bemanningsruimte, een leslokaal, een werkplaats, een radiokamer en een 44 voertuig voor het verplaatsen van ons materiaal.

 

citro-materieel

Onze mensen


Facebook-f


Linkedin-in


Instagram


Facebook


Instagram


Linkedin