CITRO SAVES LIVES

ENJOY THE SEA RESPONSIBLY!


citro2b citro3

Onze missie is 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar zijn voor het zoeken naar en redden van mensen op zee. Snel en 100% veilig. Daarvoor zetten we ons in op het gebied van redding en hulpverlening, preventie en voorlichting en fondsenwerving.

Redding en hulpverlening

Onze kerntaak is het zoeken naar en redden van mensen die op zee in nood verkeren, Search and Rescue (SAR). Om dat snel en veilig te kunnen doen, besteden we veel aandacht aan de opleiding van onze vrijwilligers, en het oefenen van vaardigheden. Daarnaast is deskundig onderhoud van onze vloot van groot belang.

Preventie en voorlichting

Goede voorlichting en preventieve aanwezigheid bij grotere evenementen kunnen veel ellende voorkomen. Preventie en voorlichting vormen dan ook een onlosmakelijk onderdeel van redding en hulpverlening op zee.

ENJOY THE SEA RESPONSIBLY!

For emergencies call 913.